Rada Miasta zdecydowała o emisji obligacji na kwotę 18 milionów złotych

W ratuszu odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Kalisza. W związku z epidemią koronawirusa była prowadzona w trybie zdalnym. Od następnej sesji Rada wróci do stacjonarnego systemu pracy. Najważniejszym tematem tych obrad było głosowanie nad uchwałą dotyczącą emisji obligacji na kwotę 18 milionów złotych. Zostaną wydane w trzech seriach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na spłatę zobowiązań zostanie przeznaczone 11,8 mln zł. Natomiast deficyt budżetowy to kwota ponad 6 mln zł. W głosowaniu 12 radnych zagłosowało za, a 11 wstrzymało się od głosu.

Rozumiemy emisję obligacji z uwagi na problemy finansowe miasta, ale chciałbym dowiedzieć się, jakie zadania będą w ramach tych obligacji realizowane“.

Sławomir Chrzanowski z KO

Obligacji będą zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetowego, ale wynikającego z realizacji inwestycji. Jeszcze nie wprowadzaliśmy, jakie to będą inwestycje. Dopiero pod koniec roku będziemy dokonywali rozliczeń, gdy będziemy znali kwoty z przetargów“.

Skarbnik Irena Sawicka.

Nie są to obligacje, które są zaciągnięte na jakąś konkretną inwestycję. Wykaz jest dostępny i na razie nie zamierzamy z żadnej z nich rezygnować. Część środków mamy zabezpieczone w budżecie, ale emisja obligacji jest konieczna, aby pokryć całość“.

Prezydent Krystian Kinastowski.

Warto zauważyć, że dopinanie budżetu przez Radnych tej i poprzednich kadencji stanowi dla nich duży problem. Coroczną tradycją stało się zaciąganie zobowiązań na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań. Zastanawia nas jednak w jaki sposób brakuje pieniędzy na inwestycje, skoro w tym roku zaplanowana jest rekordowo mała ilość inwestycji. Pieniędzy w budżecie jest z roku na rok więcej, inwestycji mniej, ale i tak brakuje, by budżet się zbilansował…

 177 total views,  4 views today

admin

10 Comments

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.